Vsakovací dlažby

Ohled na životní prostředí je v dnešní době nezbytnou součástí filozofie každé moderní a ohleduplné společnosti.

Koncept vodopropustných betonových dlažebních krytů je postupně ve větším měřítku přijímán, jakožto vítaná technologie s kladným efektem pro podporu přirozeného koloběhu srážkových vod i ve vysoce urbanizovaných lokalitách jako je běžná městská zástavba. Vodopropustné (vsakovací) dlažební prvky jsou charakteristické schopností propouštět srážkovou vodu do podkladních vrstev v celé ploše svého formátu. Tato schopnost je docílena užitím specializované mezerovité struktury betonového střepu tohoto druhu dlažebních prvků. Díky tomu lze budovat dlážděné plochy s klasickou minimální spárou, což je žádoucí např. pro uživatele invalidních vozíků, při současném splnění požadavku na maximální vodopropustnost zasakováním srážkových vod přímo v místě jejich dopadu.

  • podpora přirozeného koloběhu srážkové vody
  • zasakování přímo v místě dopadu srážkových vod
  • šetření kapacity kanalizací a čistíren odpadních vod
  • omezení tvorby lokálních záplav

  • ideální řešení pro parkoviště 
  • dlážděné plochy s minimální spárou
  • možnost realizace bezbariérového přístupného prostředí 
  • zlepšení klimatických podmínek v urbanizovaných lokalitách 
Operační program Životní prostředí 2021 - 2027 nabízí 61 miliard korun.
Nabízíme komplexní spolupráci na přípravě Vašich projektových záměrů.
Postaráme se rovněž o dotační stránku projektu, až po proplacení na Váš účet.

Kontakt:
Bc. Michal Urban
michal.urban@presbeton.cz
tel.: +420 739 580 009