Prohlášení o ochraně soukromí

(dále jen „Prohlášení") Vážení návštěvníci a zákazníci, společnosti PRESBETON Nova, s.r.o., se sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 47152532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném oddíl C, vložka 3859 vedená u Krajského soudu v Ostravě, PRESBETON Drahotuše, s.r.o., se sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 26151201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném oddíl C, vložka 22548 vedená u Krajského soudu v Ostravě a PRESBETON Slovakia s.r.o., se sídlem Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín, IČO: 30841879, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném jako vložka číslo: 20423/B vedená u Okresného súdu Bratislava I dále jen jako („PRESBETON") si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází na webové stránce www.presbeton.cz a www.presbeton.sk. PRESBETON zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.presbeton.cz a www.presbeton.sk v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie („Zákon"), jak je popsáno níže.

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poptávkou

V případě odeslání poptávky produktů, poptávky projektu zdarma nebo vyplnění formuláře v „Online poradně" na www.presbeton.cz a www.presbeton.sk bude PRESBETON zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a doručovací adresa pro doručení zboží. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude PRESBETON provádět za účelem vyřízení odeslaného požadavku o uzavřené kupní smlouvy. PRESBETON bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od odeslání požadavku o uzavření kupní smlouvy. PRESBETON bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu poskytnutou zákazníkem, poskytne PRESBETON osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

2. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí PRESBETON za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem: Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče. Shromážděné cookie soubory zpracovává PRESBETON prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. Google nebude přenesená data, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také: (i) kliknutím na následující odkaz?, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce; (ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. V rámci služby Google Analytics využívá PRESBETON i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.presbeton.cz a www.presbeton.sk vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

3. Práva návštěvníků webové stránky www.presbeton.cz a www.presbeton.sk spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.presbeton.cz a www.presbeton.sk mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

4. Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem PRESBETON osobní údaje ochraňuje.

5. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných společností PRESBETON (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na PRESBETON obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@presbeton.cz Toto Prohlášení je platné a účinné od 20.5.2018. Další informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů
Prohlížeč Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies:
 • V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu";
 • nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů";
 • V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti";
 • pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru;
Vaše nastavení potvrďte "OK".
 • zvolte oddíl "Soukromí";
 • v sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies";
 • potvrďte Vaše nastavení.
Odstranění cookies:
 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení";
 • zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies";
 • klikněte na tlačítko „Delete".
 • V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie";
 • vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii";
 • zvolte „Vše" u volby „Časové období mazání";
 • rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti";
 • zaškrtněte pole „Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat.