Vegetační dlažby

Vegetační dlažby jsou určeny pro plochy s požadavkem na vysokou propustnost srážkových vod do podkladních vrstev. Lze použít k vytvoření nenásilného přechodu dlážděných ploch v zatravněné zelené plochy nebo zpevnění svahů s mírným sklonem. Předností těchto dlažeb je jednoduchá manipulace a zejména výsledný přírodní vzhled zpevněné plochy. Vysoká vodopropustnost je dána designem výrobku. Otvory lze vyplnit kamenivem nebo osadit trávou. Dlažby jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.