Žlaby do dlažby

Žlaby do dlažby se pokládají do dlážděné plochy k rychlému odvedení povrchové dešťové vody. Voda může být svedena buď do terénu průsakem ve spárách, po jejich utěsnění do vsakovací jámy nebo do kanalizace.

Všechny žlaby jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

V nabídce je i žlab BARK , který věrně imituje dřevo, a je součástí Systému BARK , který dále zahrnuje dlažbu, palisády, květináče aj. Všechny výrobky tohoto systému mají stejný reliéf, proto je lze mezi sebou bez problémů kombinovat. Žlab BARK je opatřen impregnací Protect System TOP .