Žlaby do dlažby

Žlaby do dlažby se pokládají do dlážděné plochy k rychlému odvedení povrchové dešťové vody. Voda může být svedena buď do terénu průsakem ve spárách, po jejich utěsnění do vsakovací jámy nebo do kanalizace.

Všechny žlaby jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

V nabídce je i žlab BARK, který věrně imituje dřevo, a je součástí Systému BARK, který dále zahrnuje dlažbu, palisády, květináče aj. Všechny výrobky tohoto systému mají stejný reliéf, proto je lze mezi sebou bez problémů kombinovat. Žlab BARK je opatřen impregnací Protect System TOP.