Zdicí a spárovací materiály

Spáry betonových dlažeb je nutné vyplnit kvalitním zásypovým pískem, aby nedocházelo k prorůstání trávy a k posunu jednotlivých dlažebních kostek. Zásypový písek PR 30/31 neobsahuje žádné nežádoucí vápenité, hlinité nebo železité příměsi, která by mohly být později zdrojem barevných skvrn, nebo vápenných výkvětů.