Vegetační a drenážní dlažba

Vegetační a drenážní dlažby jsou určeny pro plochy s požadavkem na vysokou propustnost srážkových vod do podkladních vrstev.
Vegetační a drenážní dlažby lze použít k vytvoření nenásilného přechodu dlážděných ploch v zatravněné zelené plochy nebo
zpevnění svahů s mírným sklonem. Předností těchto dlažeb je jednoduchá manipulace a zejména výsledný přírodní vzhled zpevněné plochy. Mezery mezi dlažebními kameny a otvory lze vyplnit kamenivem nebo osadit trávou. Vysoká vodopropustnost je dána designem výrobku a širokými spárami mezi jednotlivými kameny.
Dlažby jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Mezi klasické vegetační dlažby patří i vegetační dlažby H-E-X, které svým tvarem umožňují vznik zatravněných ploch a vytváří tak zajímavé obrazce. Tyto dlažby jsou součástí systému H-E-X , který tvoří další betonové výrobky jako jsou květináče, lavičky, stoly aj. Dlažby H-E-X jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Vsakovací VSK dlažby jsou určeny pro plochy s požadavkem na vysokou propustnost srážkových vod do podkladních vrstev. Jemnozrnná struktura VSK dlažeb zaručuje výborné vsakovací parametry při zachování standardní velikosti spár. Vysoká vodopropustnost je umožněna strukturou použitého betonu. Vsakování vody je značnou měrou ovlivněno skladbou podlkadních vrstev.