Vegetační a drenážní dlažba

Vegetační a drenážní dlažby jsou určeny pro plochy s požadavkem na vysokou propustnost srážkových vod do podkladních vrstev.