Štěrbinové žlaby

Štěrbinové žlaby se pokládají do dlážděné plochy a jsou určeny k rychlému odvedení povrchové dešťové vody. Voda může být svedena buď do terénu průsakem ve spárách, po jejich utěsnění do vsakovací jámy nebo do kanalizace.

Všechny žlaby jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.