Stavební hmoty a chemie

Při práci s betonovými výrobky je nutností používat kvalitní zdicí či spárovací materiály, které jsou důležitou součástí celé stavby. Podcenění výběru správného materiálu může znamenat celkové znehodnocení stavby, jak po funkční či estetické stránce. V případě zvýšených nároků na snadnější čistitelnost a ochranu povrchu betonových dlažeb je vhodné povrch ihned po pokládce opatřit povrchovým nátěrem impregnací. Také je důležité provádět pravidelné čištění dlážděných ploch a to buď tlakovou vodou nebo v případě silného znečištění lze použít čistič povrchu betonu.