Směs reycyklovaného kameniva

Betonový recyklát se používá hlavně jako náhrada přírodního kameniva do konstrukčních betonů. Pak také jako podklad vozovek, ochranná vrstva silnic nebo pro opravy překopů.

Kamenivo frakce 8/63 nebo 0/63 pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby, pozemní komunikace a jiné bez požadavku na vysokou bezpečnost. Primární určení je pro pochozí plochy. Pro parkovací plochy vozidel do 3,5 t je nutno toto recyklované kamenivo kombinovat s přírodním drceným kamenivem za předpokladu dodržení standardních stavebních zásad pro podkladní vrstvy (dostatečné zhutnění, přírodní štěrkodrť, frakce 32/63 prosypána recyklovaným kamenivem frakce 0/32).