Silniční přídlažba

Silniční přídlažba PRESBETON® se používá zejména při výstavbě komunikací k vytvoření podélného pruhu souběžného s obrubníky, nebo opticky odděluje plochu vozovky od jejich ostatních částí. U živičných vozovek slouží k vytváření přechodu mezi komunikací a obrubníkem.

Tato přídlažba je opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.