Mobiliář H-E-X oživil firemní park ve Valašském Meziříčí

Městský mobiliář
Pár kroků od zámku Kinských ve Valašském Meziříčí stojí nenápadná dvoupatrová budova, kterou zaznamenáte pouze díky dlouhým řadám oken s červeným rámováním. Uvnitř sídlí společnost SVCS Process Inovation, která se zabývá výrobou pecí pro polovodičový průmysl a prakticky od svého založení patří ke špičce v oboru, vyvážející produkty do celého světa.
14. 9. 2021 5 minut čtení

Kromě střízlivé průmyslové stavby přiléhá k budově vzrostlý park, který prošel v letech 2017-18 komplexní revitalizací. Investor oslovil společnost PRESBETON, která se zabývá výrobou širokého portfolia betonových prvků k použití v soukromém i veřejném sektoru, s žádostí o vypracování projektu zdarma. Tento servis od interního projektanta nabízí společnost PRESBETON standardně svým zákazníkům. Vzhledem k velikosti, charakteru a okolnostem však řešení tohoto konkrétního zadání proběhlo nakonec mimo stěny domovské projekční kanceláře.

Žádost investora se shodovala s uvedením nové řady uceleného městského mobiliáře H-E-X, který vznikl ve spolupráci s architektonickou kanceláří Next Level Studio, vedenou Ing. arch. Michalem Kutálkem. Jelikož investor po seznámení s novinkou projevil zájem právě o nově uvedený systém H-E-X, vypracování návrhu bylo delegováno na projekční kancelář Ing. arch. Kutálka. Projekt ve Valašském Meziříčí se tak stal první prověřovací realizací systému H-E-X. „K celému úkolu jsme přistoupili komplexně a vypracovali jsme urbanistickou studii celého firemního parku. Vyzkoušeli jsme tak všechny prvky v různých sestavách. Společnost PRESBETON nám díky svému flexibilnímu postoji vyšla vstříc a na náš návrh a přání investora zrealizovala výrobu betonového stolu, který nakonec doplnil sérii H-E-X a stal se jeho dalším prvkem, který zapadá do modulu dlažby,“ říká sám autor Ing. arch. Kutálek.

Základním prvkem systému H-E-X, jak napovídá sám název, je hexagonální dlaždice, která je doplněna o kompatibilní lavičky, stojan na kola, odpadkový koš, do dlažby integrované sedáky, stůl, vegetační dlaždice a několik výškově různorodých květináčů. K tomuto celku navíc přináleží světelné vymezující sloupky a přes dva metry vysoké elegantní štíhlé světlo, vyrobené na hranici možností vyztužených betonových konstrukcí, které získalo ocenění i na veletrhu For Arch.

Ve firemním parku byly využity prakticky všechny prvky modulárního systému H-EX. Díky tomu se původní zpustlý park proměnil v plnohodnotnou odpočinkovo-relaxační zónu, kterou využívají všichni zaměstnanci firmy.

„Investor požadoval vytvoření několika oddělených odpočinkových stanovišť s centrálním prostorem, který by mohl být využíván k občasným firemním akcím. Byl zde také požadavek na zachování vzrostlých dřevin. Stávající vzrostlé stromy tak byly pouze doplněny o novou výsadbu travin a trvalek, které dotvářejí plnohodnotnou parkovou úpravu celého prostoru. Co se týče samotné urbanistické kompozice měli jsme investorovu důvěru a naší koncepci od počátku schvaloval“, dodává Ing. arch. Kutálek.

Schopnost hexagonu postupně nabalovat jeden útvar za druhým umožňuje organické vrůstání zpevněné dlažby do přírodního prostředí. Zpevněné plochy tak působí rozvolněně a nevymezují se vůči nezpevněnému povrchu se stejnou razancí jako klasický čtyřhranný formát. Hexagon působí zvláště v parkových úpravách hravým a kreativním dojmem. Ve spojení s dalšími praktickými prvky ale tvoří ucelený systém městského mobiliáře, který našel své pevné místo v nabídce společnosti PRESBETON a uplatňuje se jak v menších projektech soukromých investorů, tak ve veřejném prostoru.