Požadavky na kvalitu bez kompromisů bereme jako naprostou samozřejmost

Ověřování odolnosti proti povětrnostním vlivům je na našich výrobcích prováděno postupem dle národní normy ČSN 73 1326/Z1 (metodou A), se kterou jsou v ČR bohaté zkušenosti dlouhodobě ověřené v praxi a odbornou veřejností právem považovanou za nejnáročnější pro testování tohoto ukazatele. Používaný beton pro naše výrobky tak odpovídá požadavkům pro složení a vlastnosti betonu definované ve stupni vlivu prostředí XF4 dle ČSN EN 206–1, neboť tento stupeň vlivu prostředí se na výše uvedenou zkušební metodu dle ČSN 73 1326/Z1 odkazuje. Naše společnost tuto metodu pro testování svých výrobků používá již od zahájení své novodobé činnosti počátkem 90. let minulého století a pokračuje v testování a deklaraci parametrů dle této metody i nadále po vstupu výše uvedených evropských norem, které primárně definují metodu výrazně méně přísnou. Požadavky na kvalitu bez kompromisů bereme tedy jako naprostou samozřejmost.

Všechny důležité informace o deklarovaných vlastnostech jednotlivých výrobků a výrobkových skupin (pevnost, trvanlivost) uvádíme vedle technických listů rovněž přímo v příslušných prohlášeních o vlastnostech a prohlášeních shody a na výrobních štítcích. Snažíme se o maximálně možnou informovanost odborné i laické veřejnosti.

V rámci neustálého zvyšovaní kvality výrobků jsme v roce 2011 zahájili činnost vlastní podnikové laboratoře, která ve spolupráci s externími laboratořemi provádí kontrolu kvality v jednotlivých etapách výroby dle firemních kontrolních a zkušebních plánů (kontrola vstupních surovin, mezioperační kontrola a kontrola finálních výrobků) .

Nebereme slovo kvalita na lehkou váhu, o čemž se lehce přesvědčíte zakoupením našich výrobků a jejich používáním.