Proč je nutné spárovat dlažbu?

Při pokládce zámkové a plošné dlažby tvoříme mezi jednotlivými kusy dlažby mezery 3-5 mm. Tyto mezery nám zajistí, aby nedocházelo ke kontaktu mezi těmito kusy. Kdyby ke kontaktu docházelo, hrozilo by, že během dilatačních pohybů bude docházet k odštěpení hran a rohů. Tyto spáry vyplňujeme čistým křemičitým pískem frakce 0-2 mm.

U natural (litých) dlažeb je doporučována spára 10 - 15 mm, a to s ohledem na reliéfní (nerovný) povrch a hrany, a možnou větší odchylku tloušťky těchto dlažebních desek.

Více informací k pokládce jednotlivých typů dlažeb najdete v níže přiložených dokumentech. Po kliknutí na níže uvedené boxy zjistíte, o jaký typ dlažby se jedná.