Jak zabránit prorůstání trávy u dlažeb?

Omezit růst by mělo např. vysypání spár kamenivem větší frakce (např.2-5 mm), kde je minimum jemných podílů. Případně použít k zaspárování některou ze spárovacích hmot vytvářející zpevněnější spáry, které by měly být proti pleveli účinnější.