Jak spárovat dlažbu PICADO?

Dlažba PICADO je charakteristická tím, že má na povrchu "falešné spáry". Při pokládce samozřejmě vznikají skutečné spáry a oba typy spár je nutné zasypat vhodným pískem, aby povrch působil kompaktně, a ve spárách se nezachycovaly nečistoty, drobné předměty a neprorůstala jimi tráva.

Na trhu jsou spárovací hmoty na bázi klasického křemičitého písku, které jsou pojeny pryskyřicemi, takže jsou do jisté míry zpevněné. Případně i systém, kdy spáry zasypete a pak zakropíte vodou a vytvoří se pro vodu propustná a přitom opět do jisté míry zpevněná spára. Ideálně ale dlažba při přenosu zatížení funguje jako pružná deska a všechny "pevné spoje" toto moc nepodporují. Spíše bychom doporučovali "klasiku", která se dá jednoduše dosypat, vzhledem ke větším spárám u této dlažby se tam dá použít i větší frakce (do 4 mm).