Designový městský mobiliář

Městský mobiliář
V městském veřejném prostoru je beton zcela nepostradatelný. A to nejen jako součást městských mobiliářů, ale i zpevněných ploch. Ucelené systémy městského mobiliáře značně usnadňují práci architektům, kteří tak nemusejí sahat ke zcela individuálním a drahým řešením.
3. 6. 2021 4 minuty čtení

Předchůdce dnešního betonu najdeme již v dávných civilizacích. Římané začali používat beton ve větším měřítku již ve druhém století před naším letopočtem a inspiraci nalezli pravděpodobně pozorováním spečených sopečných hornin, které dokážou vyplňovat nejrůznější dutiny. Sopečný popel byl i jednou z hlavních složek takzvaného římského betonu. Jeho kvalitu dokládá přetrvání některých staveb z tehdejší doby až do současnosti.

Dlouhou životností se vyznačuje i dnešní beton, pokud se při jeho výrobě postupuje podle daných pravidel. Jeho hlavní složku v současnosti tvoří portlandský cement dále pak kamenivo a samozřejmě voda. Jelikož je ale tvorba betonu doslova alchymií, výčet ingrediencí zde nekončí. Výrobci do betonových směsí přidávají za účelem zlepšení kvality a vlastností výsledných výrobků i řadu dalších přísad a příměsí.

Betonové prvky pro lepší život ve městech

Jak již bylo řečeno, hlavní výhody betonu jsou trvanlivost a odolnost, a to jak v tlaku, tak v tahu (v případě vyztužených konstrukcí). V dlouhém časovém horizontu dokáže beton–při zachování správného výrobního procesu–odolávat proměnlivému počasí a teplotním výkyvům, stejně tak jako nešetrnému zacházení. Tyto vlastnosti jsou žádoucí také u městského mobiliáře, který musí nezřídka přestát i řádění vandalů. Česká společnost Presbeton má ve svém portfoliu několik typů ucelených řad mobiliářů, a to od konzervativních až po moderní, volně kombinovatelné sestavy. K nejzajímavějším v tomto segmentu rozhodně patří například systém H-E-X přímo inspirovaný hexagonální geometrií čedičových sloupcových útvarů. Součástí systému jsou kromě atypických šestihranných dlaždic, lavičky, sedáky, květináče, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, dělící sloupky a svítidla. Dalším systém určeným ke koncepční kultivaci městského prostředí ulic, pěších zón, náměstí, firemních areálů či parků je řada G-ROW. Lze ji uplatnit běžným způsobem jako jednotlivé finální výrobky (např. lavička, stojan na kola, květináč apod.) anebo jako volně kombinovatelné sestavy. Díky shodnému půdorysnému modulu podstavy 800 x 800 mm, lze jednotlivé elementy, jež jsou obsaženy v základních výrobcích, vzájemně propojovat a seskládávat do tvarově i funkčně odlišných forem.

Impregnace pro maximální životnost

Některé výrobky jsou přímo ve výrobě opatřovány dodatečnou impregnací. Firma Presbeton, která nabízí jednu z nejširších škál hotových betonových výrobků u nás, na vybraný sortiment nanáší tři typy dodatečné impregnace pro snadnější údržbu a čištění. Ta nejzákladnější, Protect System IN, se tvoří přidáním účinné látky do betonové směsi, čímž minimalizuje nasákavost finálního výrobku v celém svém objemu. Další dvě varianty–Protect System TOP a Perfect Clean TOP (PCT)–uzavírají povrch daného výrobku zvenčí. Impregnaci PCT zajistí nástřik speciální kompozitní látky, která je následně vytvrzena působením záření a vysoké teploty. Vedle maximální životnosti, která jde ruku v ruce s myšlenkou udržitelnosti, se sami výrobci angažují v recyklaci odpadního betonu a jeho zařazení zpět do výroby.

Zatravňovací dlažba pro vsakování vody

Ani v moderních městech, kde čím dál více rezonují ekologická témata, není nutné beton zavrhovat. V posledních letech se hovoří o negativním efektu betonování krajiny v souvislosti se suchem a neschopností krajiny pojímat dešťovou vodu. Paradoxně mohou určité typy betonových výrobků v tomto směru naopak pomáhat. Například součástí systému H-E-X je i zatravňovací dlažba, která představuje jak funkční, tak optický kompromis mezi zpevněnou plochou a půdou pokrytou vegetací. Je fakt, že i běžná betonová či kamenná dlažba dokáže absorbovat více vody než souvisle vybetonované plochy.