Dekorativní svítidlo PRESBETON H-E-X

Městský mobiliář
Výrobek, který stojí na samotné hranici zpracovatelnosti „běžných betonů“.
7. 4. 2022 5 minut čtení

Design tvarosloví jednotlivých prvků mobiliáře je inspirován příklady z živočišné říše. Hexagonální geometrie, jež systému propůjčila svůj název, je jednou z nejčastěji se opakujících přírodních geometrických forem. Šestiúhelníkové útvary lze nalézt např. v křídle vážky, oku mouchy, včelích plástvích či čedičových vyvřelinách. Tvarosloví série H-E-X využívá hlavní přednosti materiálu, z něhož jsou prvky zhotoveny – železobeton.
Vyztuženému betonu lze díky procesu odlévání do forem přiřadit ušlechtilé tvary, které by byly z jiného materiálu jen stěží vyrobitelné. Současně beton jakožto „umělý kámen“ nabízí značnou odolnost proti klimatickým vlivům a vandalství. Součástí systému jsou lavičky, stojan na kola, odpadkový koš, sedáky se stolem integrované do dlažby, sada vegetačních dlažeb, plná dlažba, několik výškově se lišících květináčů a světelný vymezující sloupek. Ten může být použit jako dekorativní svítidlo v parcích, na pěších zónách či na náměstích.
V letošním roce byl systém doplněn tvarově výrazným prvkem velkého dekorativního svítidla H-E-X. Ze strany autorů bylo věnováno značné úsilí nalezení optimálního tvaru. Design svítidla prošel mnoha tvarovými diferenciacemi, které byly podrobovány světelným studiím.
Snahou bylo nalézt řešení s rovnoměrným pokrytím světla s minimalizováním kontrastních, zastíněných ploch. Celkem bylo prozkoumáno čtrnáct variant. Výsledná verze musela reflektovat statické požadavky na pevnost a stabilitu a současně na snadnou sestavitelnost. Technologové stáli před obtížným úkolem a současně značnou výzvou, jak velmi štíhlý prvek o výšce 2,1 m z betonu odlít. Autoři přitom požadovali beton v precizní jemné pohledové kvalitě. Tedy ve stejné povrchové úpravě, jaké bylo dosaženo u ostatních prvků série H-E-X.
Z těchto náročných požadavků vzešel návrh výsledné formy, jež se skládá z pěti rozebíratelných částí. Pro zaručení požadované kvality povrchové úpravy, tedy „pohledovosti“ ze všech stran, bylo zvoleno nezvyklé a technologicky náročné řešení: lití betonu otvorem o rozměru přibližně 15 × 6 cm. Vzhledem k subtilnosti jednotlivých ramen, navíc zúžených integrovanými drážkami pro LED osvětlení, a při vložení ocelové výztuže bylo zavibrování běžného betonu téměř nemožné.
Výsledné svítidlo se skládá ze dvou symetrických železobetonových prvků, do jejichž ramen jsou integrovány LED pásky osvětlení o příkonu 4,8 W 60 LED/1 m. Ty jsou z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy zalité v čirém gelu. Betonovými rameny prochází vyztužující ocelové pruty, které jsou propojeny s ocelovou patkou, jež je kotvena do betonového základu. Veškeré konstrukční spoje jsou skryty, aby vynikla pouze čistá forma samotného odlitku. Napěťový transformátor Mean Well IP67 35 VA je uložený v instalační krabici pod dlažbou (ABB, IP68). Prefabrikovaný pohledový beton, který je pro výrobu svítidla netradičním materiálem, přispěl k unikátnímu tvarovému pojetí. Výsledný design vychází z velkorysých tvarových možností betonu a současně si pohrává s rafinovaností výsledných světelných efektů. Náročnost přípravy formy, následného odlití spolu s odformováním nemá v evropském kontextu srovnání. Výsledný výrobek stojí na samotných hranicích zpracovatelnosti „běžných betonů“. Kvalitu výrobku potvrdil značný zájem laické i odborné veřejnosti na veletrhu For Arch 2018, kde svítidlo H-E-X získalo Cenu časopisu Světlo. Design: Next Level Studio, www.nextlevelstudio.cz