COMPLIANCE A WHISTLEBLOWING SERVIS PRESBETON Drahotuše s.r.o.

PRESBETON Drahotuše, s.r.o. je přesvědčena, že základ ekonomické prosperity spočívá v respektu k pravidlům, v dodržování a kultivaci korektního a právního prostředí.

Právní a interní předpisy, etická a další pravidla, které se po dobu své existence PRESBETON Drahotuše, s.r.o. snaží prohlubovat, se neomezují pouze na obchodní vztahy, ale zahrnují všechny činnosti uvnitř i vně společnosti. Tímto přístupem dává společnost záruku stabilního prostředí, které odpovídá požadavkům právních a etických pravidel v obchodních vztazích, hospodářské soutěži, ochraně životního prostředí a zaměstnaneckých vztazích včetně zajištění rovných příležitostí, neboť dosavadní dobrá pověst a jméno je základní hodnotou firemní kultury PRESBETON Drahotuše, s.r.o., na které déle jak 30 let staví.
Pro podněty podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb. se doporučuje využít strukturu formulářů.
Pro jiné podněty, stížnosti a oznámení lze využít i tuto přímou platformu: