Certifikáty

Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN ČSN EN ISO 9001 a certifikátu environmentálního managementu (systém ochrany životního prostředí) ČSN EN ISO 14001.

Sortiment je ve shodě s evropskými harmonizovanými normami - tyto výrobky jsou označeny značkou CE, vybrané výrobky jsou ve shodě s platnou legislativou. Dlažební bloky, plošné dlažby a obrubníky odpovídají požadavkům evropských harmonizovaných norem ČSN EN 1338 (Betonové dlažební bloky), ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky), ČSN EN 1340 (Betonové obrubníky). Zdicí tvárnice jsou v souladu s ČSN EN 771 - 3 (Betonové tvárnice).

Ověřování odolnosti proti povětrnostním vlivům je na našich výrobcích prováděno postupem dle národní normy ČSN 73 1326/Z1 (metodou A), se kterou jsou v ČR bohaté zkušenosti dlouhodobě ověřené v praxi a odbornou veřejností právem považovanou za nejnáročnější pro testování tohoto ukazatele. Používaný beton pro naše výrobky tak odpovídá požadavkům pro složení a vlastnosti betonu definované ve stupni vlivu prostředí XF4 dle ČSN EN 206–1, neboť tento stupeň vlivu prostředí se na výše uvedenou zkušební metodu dle ČSN 73 1326/Z1 odkazuje.

Certifikáty ke stažení najdete zde .