Murovacie a škárovacie materiály

Pre murovanie a škárovanie múrov, plotov či múrikov vystavaných z betónových tvaroviek alebo kameňov PRESBETON možno použiť murovaciu a škárovaciu maltu SALITH ZT, ktorá zaistí ako pevnosť konštrukcie, tak odolnosť voči poveternostným podmienkam a mrazu.

Škáry betónových dlažieb je nutné vyplniť kvalitným zásypovým pieskom, aby nedochádzalo k prerastaniu trávy a k posunu jednotlivých dlažobných kociek. Zásypový piesok PR 30/31 neobsahuje žiadne nežiaduce vápenaté, hlinité alebo železité prímesy, ktoré by mohli byť neskôr zdrojom farebných škvŕn, alebo vápenných výkvetov.