Murovacie a škárovacie materiály

Škáry betónových dlažieb je nutné vyplniť kvalitným zásypovým pieskom, aby nedochádzalo k prerastaniu trávy a k posunu jednotlivých dlažobných kociek. Zásypový piesok PR 30/31 neobsahuje žiadne nežiaduce vápenaté, hlinité alebo železité prímesy, ktoré by mohli byť neskôr zdrojom farebných škvŕn, alebo vápenných výkvetov.