Prídlažba

Cestná prídlažba sa používa najmä pri výstavbe komunikácií k vytvoreniu pozdĺžného pruhu súbežného s obrubníkmi, alebo opticky oddeľuje plochu vozovky od ich ostatných častí. U živičných vozoviek slúži na vytváranie prechodu medzi komunikáciou a obrubníkom.

Táto prídlažba je vybavená vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.