KARINA

Povrch dlažby KARINA je opracovaný brúseno-tryskaním, pričom vynikne farba a štruktúra použitých terazzových drvín. Vzhľadom k hrúbke 36 mm je vhodná pre pochôdzne plochy ako sú chodníky v okolí rodinných domov, terasy, balkóny a iné plochy s ľahkým zaťažením.

Dlažbu KARINA je možné klásť aj na terče. Je mrazuvzdorná a opatrená impregnáciou Protect System TOP proti znečisteniu a prenikaniu vody.

V prípade tejto dlažby si možno objednať ai úpravu pohľadovej hrany.