Deliace prvky

Základnou vlastnosťou deliacich prvkov je viditeľné oddelenie niekoľkých plôch od seba, napr. peších zón, chodníkov, parkovísk a podobných plôch od okolia alebo od seba navzájom. Prípadne môžu slúžiť na ohraničenie vytýčeného priestranstva či k zamedzeniu vjazdu na určité plochy (súkromné parkovisko, trávnik a pod.)

Všetky deliace prvky sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody. Navyše kocky TOGO a BARK, a stĺpiky H-E-X a G-ROW sú opatrené impregnáciou Protect System TOP.