Systém G-ROW

Systém G-ROW lze uplatnit běžným způsobem jako jednotlivé finální výrobky (např. lavička, stojan na kola, květináč apod.) anebo jako volně kombinovatelné sestavy. Díky shodnému půdorysnému modulu podstavy 800 x 800 mm, lze jednotlivé elementy, jež jsou obsaženy v základních výrobcích, vzájemně propojovat a seskládat do tvarově i funkčně odlišných forem. Jedná se o stavebnicový systém , který architektům a projektantům poskytuje možnost upravovat výslednou podobu dle svých konkrétních představ a potřeb.

Při návrhu série G-ROW byl kladen vysoký důraz na trvanlivost a odolnost jednotlivých komponentů. Převládajícím materiálem je hladký pohledový beton, který zaručuje značnou rezistenci vůči povětrnostním vlivům a vandalismu. Série G-ROW pokrývá kompletní potřeby městského mobiliáře , obsahuje lavičky s opěradlem i bez opěradla, sedák, květináč, stojan na kola, odpadkový koš i dělící sloupek, který může být použit současně jako prvek doplňkového veřejného osvětlení.