Žľaby do dlažby

Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie.

Všetky žľaby sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

V ponuke je aj žľab BARK, ktorý verne imituje drevo, a je súčasťou Systému BARK, ktorý ďalej zahŕňa dlažbu, palisády, kvetináče a iné. Všetky výrobky tohto systému majú rovnaký reliéf, preto je možné medzi sebou bez problémov kombinovať. Žľab BARK je opatrený impregnáciou Protect System TOP.