Zmes recyklovaného kameniva

Betónový recyklát sa používa hlavne ako náhrada prírodného kameniva do konštrukčných betónov. Potom tiež ako podklad vozoviek, ochranná vrstva ciest alebo pre opravy prekopov.

Kamenivo frakcie 8/63 alebo 0/63 pre nestmelené zmesi pre inžinierské stavby, pozemné komunikácie a iné, bez požiadavky na vysokú bezpečnosť. Primárné určenie je pre pochôdzne plochy. Pre parkovacie plochy vozidiel do 3,5 t je nutné toto recyklované kamenivo kombinovať s prírodným drveným kamenivom za predpokladu dodržania štandardných stavebných zásad pre podkladové vrstvy (dostatočné zhutnenie, prírodná štrkodrvina, frakcie 32/63 posypaný recyklovaným kamenivom frakcie 0/32).