RONDE BLOCK

Originálne tvarovky oválneho tvaru, z ktorých je možné tvoriť ako rovné, tak vlnité a zaoblené plochy. V ponuke sú k dispozícií priebežné ,celé a ukončujúce polovičné tvarovky a niekoľko typov zákrytových dosiek k ukončeniu stavby. Vďaka tvarovému riešeniu tvárnic nie sú potrebné žiadne ďalšie povrchové úpravy pohľadových strán tvaroviek. Zaujímavosťou je tiež inovatívny spôsob výstavby, kedy jednotlivé tvarovky sú spojované pomocou špeciálnych betónových krúžkov. Primárne je táto tvarovka určená pre výstavbu plotov a múrikov. K ukončeniu stavieb sú určené zákrytové dosky RONDE BLOCK (ZDO).