Ostatné

Ostatné doplňky k betónovým výrobkom – doplnkový sortiment, ktorý sa môže hodiť na realizáciu projektov, alebo údržbu výrobkov PRESBETON®.