Odpadkové koše

Odpadkové koše sú určené na verejné priestranstvá ako mobilný doplnok spevnených plôch, parkovísk, chodníkov a cyklotrás. Tento výrobok vhodne korešponduje svojim vzhľadom a veľkosťou s ďalšími produktmi pre vonkajšiu architektúru - lavičkami, stĺpikmi a deliacimi prvkami alebo kvetináčami.

Všetky odpadkové koše sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody. Odpadkové koše H-E-X a G-ROW sú navyše na povrchu opatrené impregnáciou Protect System TOP.