Obkladové fasádne dosky

Nový systém vibrolisovaných obkladových fasádnych dosiek je určený pre realizáciu vonkajšieho plášťa budov suchou výstavbou. Obvodový plášť je možné zatepliť až do 200 mm hrúbky izolantu. Obkladové fasádne dosky sú zavesené na hliníkovú nosnú konštrukciu skrytým nerez kotviacim systémom. Varianty odsadenie od nosnej konštrukcie sú 70, 120, 140-230mm.

Obkladové dosky sú opatrené efektívným anorganickým fotokatalyzátorom, oxidom titaničitým. Častice tejto prímesi sú schopné pomocou svetelnej energie redukovať pre životné prostredie škodlivé oxidy dusíka, organické zlúčeniny a tiež biofilmy (napr. riasy, huby, baktérie) na neškodiace zlúčeniny, ktoré sú následne odstránené dažďovou vodou. Vyššie uvedený fotokatalytický dej je uskutočňovaný iba na samotnom povrchu fasádnych dosiek a je zdravotne nezávadný. Súčasne tento výrobok spĺňa náročné kritériá kladené na moderný vzhľad farebných betónových obkladov. Impulzom pre používanie fotokatalyzátorov v stavebných materiáloch je direktíva EÚ 1999/30 / ES požadujúcich výrazné zníženie emisií oxidov dusíka, a to už od januára 2010 vo všetkých členských krajinách EÚ.

Výhodami tohto systému sú najmä:

  • aktívne pozitívny vplyv na životné prostredie
  • dlhodobá životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ekologická nezávadnosť
  • rozoberateľnosť a možnosť opakovaného použitia alebo výmeny kusov
  • bezúdržbovosť
  • nezávislosť na zrenie a pôsobenie samotnej konštrukcie stavby
  • pozitivní vplyv na teplotný režim vnútri budovy
  • možnosť zabudovania tepelnej izolacie
  • pôsobením fotokatalýzy sa silne obmedzuje zachytenie a rast mikroorganizmov, rias a machov na povrchu betónu