H - Profil

Dlažba H-PROFIL je klasická zámková dlažba vhodná pre všetky typy spevnených plôch, ako na verejných priestranstvách, tak v okolí rodinných domov. Jej prednosťou je pevná väzba medzi dlažobnými kameňmi, ktoré do seba zapadajú a tvoria pevný zámok proti posúvaniu. Dlažba s hrúbkou 60 mm je vhodná pre chodníky, pešie zóny, záhrady a parkové úpravy. Kamene s hrúbkou 80 mm sú určené pre plochy s vyššou záťažou, napríklad automobilove komunikácie, parkoviská, zastávkové zálivy. Dlažba s hrúbkou 100 mm sa uplatní na plochách s extrémným zaťažením ako sú prekladisko alebo sklady. Prevedenie bez fazety je vhodné na dláždenie komunikácií u obchodných centier.

Dlažba H-PROFIL je mrazuvzdorná a je vybavená ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.