GRENA

Dlažba GRENA sa vyrába v dvoch povrchových prevedeniach - vymývanom a curling. Pre vymývaný povrch je charakteristický výrazný vzhľad použitého kameniva, kedy krásne vynikne farba a štruktúra jednotlivých kamienkov. Pri povrchovej úprave curling dochádza k opracovaniu povrchu tzv. kefovaním, kedy vzniká špecifický hladký povrch plastickej štruktúry.

Táto dlažba je určená len pre pochôdzne plochy v okolí rodinných a bytových domov ako sú terasy a balkóny, ale svoje využitie nájde aj v mestách a obciach.

Dlažbu GRENA možno pokladať aj na terče. Charakteristickým znakom týchto dlažieb je veľmi malá nasiakavosť, vysoká odolnosť a ľahká údržba.

V prípade tejto dlažby si možno objednať aj úpravu pohľadovej hrany.