Listová schránka - Stĺpik Simple Block

Tieto poštové schránky sú určené pre zamurovanie do stĺpikov zo stĺpikových tvaroviek SIMPLE BLOCK s hrúbkou 300 mm. Predná strana je vybavená krytým otvorom pre vhadzovanie pošty do veľkosti A4. Ďalej môže byť vybavená menovkou (max. 3 ks), tlačidlom zvončeka (max. 3 ks) alebo zariadením pre audio a video prevádzku. Zadná strana má otvor pre vyberanie bez zamykania. Tlačidlo zvončeka na prednom štítku poštovej schránky je bez el. spínača. Predná i zadná vonkajšia časť je z nerezového plechu hr. 1,3 mm, nerezová menovka je určená na gravírovanie a celá schránka je z pozinkovaného plechu. Prípravou pre hlasovú jednotku sa rozumie len príprava pre jej uchytenie.