Mapa predajcov

Výrobky PRESBETON môžete zakúpiť v širokej sieti zmluvných partnerov. Najvhodnejšieho predajca si môžete vybrať buď priamo v mape alebo využite filtra umiestneného pod mapou. Tiež tu nájdete kontaktné údaje našich výrobných závodov a centier inšpirácie.

Obchodné informácie

PRESBETON Slovakia s.r.o.

Sídlo firmy: Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín
IČO: 30 841 879
DIČ: SK2020800100
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36310/R vedená u Okresného súdu Trenčín