Lze použít betonové cihly lícové na stavbu krbu?

Právě výrobek betonové cihly lícové (BCL) by mohl být vhodný pro stavbu zahradního krbu s otevřeným ohništěm. Je však nutné ohniště vyzdít nebo vyložit šamotovými vložkami, které by měly zaručit žáruvzdornost. BCL, protože samotné nejsou schopny odolávat teplotám, které vznikají v přímém kontaktu plamen - tvarovka a bez vyložení šamotem by mohlo dojit k poškození BCL potažmo krbové konstrukce.