Obkladové fasádní desky

Nový systém vibrolisovaných obkladových fasádních desek je určený pro realizaci vnějšího pláště budov suchou výstavbou. Obvodový plášť je možné zateplit až do 200 mm tloušťky izolantu. Obkladové fasádní desky jsou zavěšovány na hliníkovou nosnou konstrukci skrytým nerez kotvícím systémem. Varianty odsazení od nosné konstrukce jsou 70, 120, 140-230mm.

Obkladové desky jsou opatřeny efektivním anorganickým fotokatalyzátorem oxidem titaničitým. Částice této příměsi jsou schopny pomocí světelné energie redukovat pro životní prostředí škodlivé oxidy dusíku, organické sloučeniny a také biofilmy (např. řasy, houby, bakterie) na neškodlivé sloučeniny, které jsou následně odstraněny dešťovou vodou. Výše uvedený fotokatalytický děj je uskutečňován pouze na samotném povrchu fasádních desek a je zdravotně nezávadný. Současně tento výrobek splňuje náročná kritéria kladená na moderní vzhled barevných betonových obkladů. Impulzem pro používání fotokatalyzátorů ve stavebních materiálech je direktiva EU 1999/30/ES požadující výrazné snížení emisí oxidů dusíku, a to již od ledna 2010 ve všech členských zemích EU.

Výhodami tohoto systému jsou zejména:

  • aktivně pozitivní vliv na životní prostředí
  • dlouhodobá životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • ekologická nezávadnost
  • rozebíratelnost a možnost opakovaného použití nebo výměny kusů
  • bezúdržbovost
  • nezávislost na zrání a působení samotné konstrukce stavby
  • pozitivní vliv na teplotní režim uvnitř budovy
  • možnost zabudování tepelné izolace
  • působením fotokatalýzy se silně omezuje zachycení a růst mikroorganismů, řas a mechů na povrchu betonu