Dizajnový mestský mobiliár

Mestský mobiliár
V mestskom verejnom priestore je betón úplne nepostrádateľný. A to nielen ako súčasť mestských mobiliárov, ale aj spevnených plôch. Ucelené systémy mestského mobiliáru značne uľahčujú prácu architektom, ktorí tak nemusia siahať k úplne individuálnym a drahým riešením.
15. 9. 2021 4 minut čtení

Predchodca dnešného betónu nájdeme už v dávnych civilizáciách. Rimania začali používať betón vo väčšom meradle už v druhom storočí pred naším letopočtom a inšpiráciu našli pravdepodobne pozorovaním spečených sopečných hornín, ktoré dokážu vypĺňať najrôznejšie dutiny. Sopečný popol bol aj jednou z hlavných zložiek takzvaného rímskeho betónu. Jeho kvalitu dokladá pokračovania niektorých stavieb z vtedajšej doby až do súčasnosti.

Dlhou životnosťou sa vyznačuje aj dnešné betón, ak sa pri jeho výrobe postupuje podľa daných pravidiel. Jeho hlavnú zložku v súčasnosti tvorí portlandský cement ďalej potom kamenivo a samozrejme voda. Keďže je ale tvorba betónu doslova alchýmiou, výpočet ingrediencií tu nekončí. Výrobcovia do betónových zmesí pridávajú na zlepšenie kvality a vlastností výsledných výrobkov aj rad ďalších prísad a prímesí.

Betónové prvky pre lepší život v mestách

Ako už bolo povedané, hlavné výhody betónu sú trvanlivosť a odolnosť, a to ako v tlaku, tak v ťahu (v prípade vystužených konštrukcií). V dlhom časovom horizonte dokáže betón-pri zachovaní správneho výrobného procesu-odolávať premenlivému počasiu a teplotným výkyvom, rovnako tak ako nešetrnému zaobchádzaniu. Tieto vlastnosti sú žiaduce aj u mestského mobiliáru, ktorý musí nezriedka prestáť aj vyčíňanie vandalov. Česká spoločnosť PRESBETON má vo svojom portfóliu niekoľko typov ucelených radov mobiliárov, a to od konzervatívnych až po moderné, voľne kombinovateľné zostavy. K najzaujímavejším v tomto segmente rozhodne patrí napríklad systém H-E-X priamo inšpirovaný hexagonálne geometriou čadičových stĺpcových útvarov. Súčasťou systému sú okrem atypických šesťhranných dlaždíc, lavičky, sedáky, kvetináče, stoly, stojany na bicykle, odpadkové koše, deliace stĺpiky a svietidlá. Ďalším systém určeným na koncepčné kultivácii mestského prostredia ulíc, peších zón, námestie, firemných areálov či parkov je rad G-ROW. Možno ju uplatniť bežným spôsobom ako jednotlivé finálne výrobky (napr. Lavička, stojan na bicykle, kvetináč a pod.) Alebo ako voľne kombinovateľné zostavy. Vďaka zhodnému Pôdorysnému modulu podstavy 800 x 800 mm, je možné jednotlivé elementy, ktoré sú obsiahnuté v základných výrobkoch, vzájomne prepájať a seskládávat do tvarovo i funkčne odlišných foriem.

Impregnácia pre maximálnu životnosť

Niektoré výrobky sú priamo vo výrobe pripojené žiadne dodatočnú impregnáciou. Firma PRESBETON, ktorá ponúka jednu z najširších škál hotových betónových výrobkov u nás, na vybraný sortiment nanáša tri typy dodatočné impregnácia pre ľahšiu údržbu a čistenie. Tá najzákladnejšie, Protect System IN, sa tvoria pridaním účinnej látky do betónovej zmesi, čím minimalizuje nasiakavosť finálneho výrobku v celom svojom objeme. Ďalšie dve varianty-Protect System TOP a Perfect Clean TOP (PCT) -uzavírají povrch daného výrobku zvonku. Impregnáciu PCT zaistí nástrek špeciálne kompozitné látky, ktorá je následne vytvrdená pôsobením žiarenia a vysokej teploty. Vedľa maximálnej životnosti, ktorá ide ruka v ruke s myšlienkou udržateľnosti, sa sami výrobcovia angažujú v recyklácii odpadového betónu a jeho zaradenie späť do výroby.

Zatrávňovacia dlažba pre vsakovanie vody

Ani v moderných mestách, kde čoraz viac rezonujú ekologické témy, nie je nutné betón zavrhovať. V posledných rokoch sa hovorí o negatívnom efekte betónovanie krajiny v súvislosti so suchom a neschopnosťou krajiny ponímať dažďovú vodu. Paradoxne môžu určité typy betónových výrobkov v tomto smere naopak pomáhať. Napríklad súčasťou systému H-E-X je i zatrávňovacia dlažba, ktorá predstavuje ako funkčné, tak optický kompromis medzi spevnenou plochou a pôdou pokrytou vegetáciou. Je fakt, že aj bežná betónová či kamenná dlažba dokáže absorbovať viac vody než súvisle vybetónované plochy.